19. junij 2009

Učni list UČNA POT MOVRAŽ

MOVRAŠKA VALA Z OBROBJEM
Movraž ni le prijazna istrska vasica z bogato preteklostjo, ampak je izhodišče za mnoge kratke ali nekoliko daljše izlete po pestri okolici, bodisi peš ali s kolesom, v vseh letnih časih. V Movraški vali z obrobjem srečamo številne kraške pojave: suhe rečne doline, kraške kotanje – vale, presihajoče jezero, ponore, kraške izvire, korita, spodmole, naravno okno,… Zaradi te pestrosti, značilne arhitekture in še česa, je zelo primerna za naravoslovne dneve in druge dejavnosti. Ker je teh lepot toliko, bi za učence bila pot z reševanjem delovnih listov, predolga in res zahtevna, smo se odločili, da namesto ene naravoslovne učne poti, naredimo dve.


Prvo smo poimenovali Movraž z Movraško valo, saj večina učne poti poteka po vali. Poleg naravnih znamenitosti učenci spoznavajo zelišča, značilno grmičevje in drevje tega koščka Slovenske Istre. Učenci rešujejo naloge tudi pred gasilskim domom v Movražu, kjer jih sprejmejo člani kulturnega društva Šavrini in anka Šavrinke ter jim predstavijo življenje vaščanov nekoč.


Drugo naravoslovno pot smo poimenovali Obrobje
Movraške vale,
ker večji del poti poteka po njenem višjem in nižjem obrobju. Učenci spoznavajo lepote Sočerškega krasa, v gozdu pred Dvori se srečajo z gozdarjem, vas Dvore,… Tudi ta pot se zaključi v Movražu: Tokrat se učenci srečajo z gasilci, kjer jim le-ti predstavijo domače gasilsko društvo ter načine gašenja in drugo delo gasilcev.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOVRAŽ Z MOVRAŠKO VALO


1. OPAZOVALNICA: Movraž
Tu se učenci najprej orientirajo. Določiti morajo lego naselja
v ožji in širši okolici. S pomočjo zemljevida ugotovijo, da je v bližini pomemben mednarodni mejni prehod in da je vas v preteklosti ležala ob pomembni prometni poti.


2. OPAZOVALNICA: Gržeča dužica
To je naslov druge opazovalnice, kjer je staja ovac. Tu učenci opravijo intervju z domačinom in izvedo več o preživljanju Movražanov nekoč in danes. Seveda pa ga vprašajo vse, kar jih zanima o vzreji ovac.V neposredni bližini si ogledajo škorš in izvedo, za kaj so ga prebivalci Movraža in okolice uporabljali ter kakšne pogoje drevo potrebuje za rast.


3. OPAZOVALNICA: Območje »Sšca«
Ogledajo si to naravno znamenitost ter preberejo zgodbo na delovnem listu in razumejo, da gre za kraški izvir. Na poti do Sšc-a učenci ugotavljajo pomen manjšega puća. Srečajo se tudi z lovcem, s katerim se pogovorijo o skrbi lovcev za živali, pa še o marsičem.

4. OPAZOVALNICA: rastlinstvo Podbrega – Pr Kabini
Tu učenci spoznavajo značilno grmičevje, zelišča in drevesa tega
območja. Zanje izdelajo osebno izkaznico.
5. OPAZOVALNICA: Pr konfini – Pr Rupi
si učenci ogledajo kraška požiralnika in razmišljajo o vlogi velikega
kamenja v Rupi 1.


6. OPAZOVALNICA: Pućić
Tu izvedo, kaj je puć in kako je nastal. Proučujejo
uporabnost, fizikalne in kemijske lastnosti vode v njem. Z mrežico
ulovijo nekaj živali in jih poimenujejo. Opazujejo tudi živali nad vodo
in v neposredni bližin kala, rastlinstvo puća ter življenjske razmere v
njem.


7. OPAZOVALNICA: Gasilski dom v Movražu
Tu učence sprejmejo člani kulturnega društva Šavrini in anka Šavrinke
in jim v narečju predstavijo vas, nekaj utrinkov iz preteklega življenja
prebivalcev Movraža in okolice ter marsikaj drugega.
Učenci bodo izvedeli za broskvo, ki ji podnebne razmere pod kraškimi
stenami ustrezajo, vaščane pa je velikokrat rešila pred lakoto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBROBJE MOVRAŠKE VALE
1. OPAZOVALNICA: Travnik na pobočju Krasa
Učenci ugotavljajo tipične travniške združbe na dveh predelih
travnika in število vrst ter iščejo vzroke za različnost.
Rastline uvrščajo med enokaličnice oz. dvokaličnice, primerjajo zgradbo rastlinskih organov med travo in regratom, naberejo vsaj 5 vrst trav in jih (pravilno) pripravijo za herbarij, spoznavajo živali na travniku,… V bližini narišejo preprost profil zemljišča in proučujejo lastnosti, barvo, teksturo,… prsti ter razmišljajo o možni rabi zemljišča.


2. OPAZOVALNICA: Naravni most in spodmoli
sta naslednji naravni znamenitosti obrobja vale, ki sta vredni občudovanja. Učenci razmišljajo o njunem nastanku ter opazujejo učenci rastlinstvo in živalstvo v njuni bližini. Na razgledni točki se orientirajo in naredijo preprost zemljevid Hotovelj – območja pod Krasom – na hrvaški strani.


3. OPAZOVALNICA: Naravna korita in spodmoli
So še eno od čudes narave, ki si jih učenci na učni poti ogledajo in
razmišljajo o možnem nastanku in njihovi rabi.4. OPAZOVALNICA: Gozd
Tu bo učence počakal predstavnik gozdnega gospodarstva. Povedal jim bo, kako je gozdno gospodarstvo organizirano, kako skrbi za gozdove, predvsem pa bo učencem spregovoril o pomenu gozdov. Učenci bodo tipična drevesa določili in opisali s pomočjo ključa. Spoznavali bodo mahove in lišaje ter pogoje za njihovo rast.

5. OPAZOVALNICA: Dvori
Navodila je potrebno večkrat prebrati.
Kratko zgodovino vasi ter življenje v njej nekoč in danes bo učencem predstavil vaščan Dvorov. Izvedeli bodo tudi, zakaj je v vasi veliko murv.

6. OPAZOVALNICA: Gasilski dom v Movražu
Člani Prostovoljnega gasilskega društva bodo učencem opisali vaje, delo, pokazali nekaj načinov gašenja in pripomočke, ki jih potrebujejo pri gašenju. Učence bo zanimalo zakaj je v Istri in na Krasu požarna ogroženost večja in seveda, kaj vsak posameznik lahko stori, da bi bilo požarov manj.
šola v naravi

Ni komentarjev: