Predstavitev in Vodstvo društva

 

Predstavitev društva Gobarska družina Koper, ki je bila ustanovljena 14. oktobra 1988, se je na osnovi sklepa občnega zbora društva z dne 1.7.1997 in 23.6.2002 preimenovala v GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE, v italijanskem prevodu ASSOCIAZIONE MICOLOGICA DELL'ISTRIA SLOVENA. Sedež ima v Kopru, Prešernov trg 4, 6000 Koper – Capodistria.
V društvu se združujemo s ciljem, da bi skupno dosegli večjo stopnjo varovanja narave, naravnih znamenitosti in mikoflore v Slovenski Istri ter drugje, kjer se člani društva izobražujejo in nabirajo glive. Društvo deluje na območju občin Izola, Koper, Piran ter v sosednjih občinah. Člani smo dolžni spoštovati Pravila in program društva ter Kodeks o ravnanju in obnašanju članov društva. Če želite postati član društva izpolnite pristopno izjavo in opišite vaša pričakovanja, ki jih želite zadovoljiti v društvu. Pravila, progam društva in Kodeks je na razpolago na sedežu društva. Za vse dodatne informacije smo na razpolago na društvenem GSM.

DRUŠTVO UPRAVLJA :

PREDSEDNICA 

KARMEN KAJBA - predsednica

UPRAVNI ODBOR 

1. KARMEN KAJBA - predsednica

2. XXXXXXXXXXX – podpredsednik
3. ARIAN GODNIČ
4. EDVARD ROBIN
5. FRANC BAGAR
6. KATJA KOLOŠA
7. MILENA KOCJANČIČ
8. MIRELA LOZEJ 
9. MIRJANA HORVAT
10. ALEŠ BORBON
11. VESNA GRUBAČ
12. VIKTOR UDOVIČ
13. ZVONIMIR CURK
14. JRMAN ANDREJKA
15. JERMAN SNEŽANA
16. MARSIČ MIRANA
17. PAVLETIČ MAJ DENIS
18. VASILIĆ TEŠO
19. VIČIČ BOJANA

TAJNICA DRUŠTVA

Tajniške posle opravlja MIRJANA HORVAT

Nad delom bdi :

NADZORNI ODBOR

FRANC MAHNE – predsednik 

ŽIVANA ROBIN – član
SILVA RAKAR – član
SONJA PEČAR – nadomestna članica

Imamo tudi :  

ČASTNO RAZSODIŠČE

JOŽE-PETER MOČNIK – predsednik

KRISTJAN KOZLOVIČ član
ZVONIMIR BENČIČ - član
FRANC GODNJAVEC . nadomestni član

KOMISIJO ZA IZOBRAŽEVANJE

FRANC BAGAR predsednik
FRANC MOČNIK

ZVONE CURK

KOMISIJO ZA ORGANIZACIJO

VIKTOR UDOVIČ - predsednik
ALEKSANDER LOZEJ
SILVA RAKAR
NERINO ARČON
MILENA KOCJANČIČ
CVETKA JERMAN                                                                                                               

DOLOČEVALCI z nazivom MZS 

ARMANDO RINALDI
SAMO HLADNIK

DOLOČEVALEC DETERMINATOR SENIOR z nazivom MZS 

JOŽE-PETER MOČNIK

DOLOČEVALCI - PRIPRAVNIKI

BRUNO VEŠKOVO
FRANC BAGAR
IRENA SIROTIČ DOBRILA

IVANA BAUMAN
IVANA SEIFERT
JANEZ POGRAJC
JOŽE-PETER MOČNIK
KRISTJAN KOZLOVIČ
ROŽA KOZLOVIČ
SMILKA POBEGA KOPRIVC
VIKTOR UDOVIČ
ŽIVKO PLOSKIČ

Ni komentarjev: