27. oktober 2016

RAZSTAVA NA KMETIJSKEM SEJMU

Kot vsako leto so aktivnosti za organizacijo osrednje razstave svežih primerkov gob potekale že pred samo razstavo.
Člani vodstva smo se dogovorili o vsem potrebnem za organizacijo nabiranja, determinacije in razstavljanje primerkov gliv.


Viler Emil je pripravili razpored članov za dežurstva, pripravo razstave, determinacijo. Viktor Udovič je tudi uredil z Bojanom Smukom in Andrejem Gregori za dostavo šampinjonov oz. reklamnega materiala. Z vodstvom GD Ribnica se je Emil dogovorili, da nam pomagajo pri nabiranju primerkov gob, saj  zaradi slabih vremenskih pogojev ni rast na našem območju. Dogovorjeno je bilo tudi z drugimi, da gredo nabrati primerke (Kozlovič, Franc idr.). V Ribnico sta šla iskat gobe Mirana in Slavko Maršič. Gospodarji društva so poskrbeli za pripravo prostora za determinacijo in postavitev gozdička in razstave. Pri tem so se vključili tudi ostali člani.Pri determinaciji so sodelovali Armando Rinaldi, Marino Zugna, Blanka Kavrečič, Ivana Bauman, Franc Bagar, Kozlovič Kristjan in Roža, Zdravko Sirotič, Viktor Udovič. Število primerkov za razstavo je bilo skupaj 171.  Razstavili smo tudi prehranska dopolnila iz medicinskih gob gojenih v Sloveniji. Za obiskovalce smo pripravili tudi pokušino pečenih šampinjonov firme Šampinjoni Smuk.
Ob tem se je pripravilo tudi primerke gliv za razstavo z učnimi urami v vrtcu Pobegi Čežarji.  Te primerke se je shranilo v ALU folji. Po končani razstavi se je dobro ohranjene primerke pripravilo za razstavo z učnimi urami v OŠ Dušana Bordona Semedela.V postavitev in prezentacijo razstave je bilo vloženih veliko naporov. Prizadevni člani in članice so zagotovili vzorno postavitev razstavljenih primerkov, propagandnega gradiv, pripravo pečenih šampinjonov, prezentacijo plakatov idr.
Kljub manjšemu obisku sejma je razstava vzbujala veliko zanimanja in pohval. To je vplivalo tudi na bistveno manjšo prodajo pečenih šampinjonov .
Razstavili smo transparent AS, Luke Koper in našega.

Razstava je uspela, saj smo imeli veliko priložnosti, da zainteresirani javnosti povemo o pomenu gliv za naravno ravnovesje, zaščiti narave, pomenu prepoznavnosti vrst gliv v izogib zastrupitev s strupenimi vrstami idr.
Vloženega je bilo veliko dela in naporov prizadevnih članic in članov društva.

Cilj je bil v celoti dosežen.
Prispevek: zdravko Sirotič
Foto: Jani Popit, Zvezdan Šuber in Zdravko Sirotič
Več slik si oglejte tu

26. oktober 2016

RAZSTAVA V VRTCU ZAJČEK V POBEGIH

Obiska se je udeležilo 96 otrok in 8 delavk vrtca.

Kot dogovorjeno z vodstvom Enote vrtec, Zajček Pobegi, sva v ponedeljek, dne 10.10.2015 ob 8.5 uri obiskala vrtec, da bi otroke in delavke vrtca seznanila z delom našega društva s poudarkom na varovanju narave in gobjega bogastva; o opremi gobarja in zaščiti pred klopi; preko plakatov o različnih vrstah gob ter podrobnejši predstavitvi 19 vrst gob, ki sva jih prejela po zaključku razstave gob na Kmetijskem sejmu Slovenske Istre, dne 9. oktobra 2016 v Kopru.

Bila sva zelo ljubeznivo sprejeta in sva pri pripravi predstavitve plakatov in razstavi gob imela tudi pomoč vzgojiteljice.

Ob 9.15 uri sva pričela z vsebino najinega obiska. Po uvodnem pozdravu prve skupine otrok v imenu našega društva, naju kot predstavnika našega društva in aktivna gobarja, je program potekal po naslednjih vsebinskih sklopih:

a) kako mora biti opremljen gobar, da pravilno nabira gobe in se zaščiti pred klopi in morebitnimi divjimi živalmi. To predstavitev sva opravila z vso potrebno opremo, oblačili in obutvijo, kar je med otroci vzbudilo kar precejšnje zanimanje;

b) predstavitev vsebine vseh 5 plakatov z pomembnejšimi poudarki na gobah, ki rastejo v Slovenski Istre. Poudarek sva namenila neužitnim, pogojno užitnim, strupenim in smrtno strupenim gobam in posledicami, če te gobe zaužijemo.

c) ogled in predstavitev 19 vzorcev gob, ki sva jih razporedila na 3 mizah, pokritih s prtoma našega društva. Vsak primerek gob sva položila na lesen krožnik, last društva, z navedb imena gobe. Največ zanimanja sta bili deležna majhen jesenski goba in lisičke saj sta ti dve gobi znani tud otrokom, o včasih gredo s starši v gozd ali pa jih starši prinesejo domov po obisku gozda. Otroci, predvsem starejši in 4 in več leto, so zelo aktivno sodelovali pri najini predstavitvi in so imeli tudi nekatera vprašanja iz katerih sva lahko ugotovila, da jim bobe ne gobarjenje ni povsem tudi področje in je tudi predmet njihovega zanimanja.

Po prvi skupini (15 otrok in 4 vzgojiteljice) se je po istem programu zvrstilo še 6 skupin otrok s tem,  da  se najmlajši predvsem ogledali 91 primerkov gob in opremo gobarja. Najino predstavitev sva prilagodila starosti otrok saj nisva uporabljala strokovnih in drugih izrazov, ki jih otroci ne bi razumeli.
Najin program sva zaključila ob 11. uri. Vodja enote in vzgojiteljice so se prisrčno zahvalile za najin obisk in za otrokom razumljivo predstavitev dela društva, gob in gobarjenja.
Ves potek predstavitve so vzgojiteljice fotografirale in bodo fotografije predstavile na njihovi oglasni deski. Otroci so bili ves čas obiska zelo disciplinirani in so upoštevali navodila vzgojiteljic.

Prispevek: Ciril Koprivc

RAZSTAVA NA O.Š. DUŠANA BORDONA V SEMEDELI

Že tradicionalno po osrednji razstavi gob pripravimo razstavo z učnimi urami v Osnovni šoli Dušana Bordona Semedela, saj nam prijazno odstopijo prostore za izvedbo zbora članov.

S pomočnico ravnateljice sem se dogovoril o poteku krajših učnih ur o pomenu gliv za naravno ravnovesje in razlagi o razstavljenih primerkih. Na šolo sva prišla s Francem ob 8. uri, razstavila primerke in propagandno gradivo. Razstavljene primerke smo odbrali po zaključeni osrednji razstavi. Nakar so prihajali učenci in učenke po oddelkih, in sicer od 1. do vključno 6. razreda.S Francem sva vse do 13. ure podajala informacije o pomenu gliv za gozd, rodovih, nevarnostih zastrupitev z gobami zaradi zamenjave užitnih s strupenimi vrstami, opremo gobarja, varovanju narave, odgovarjala na vprašanja zvezdavih učencev in učenk, ipd.
Izdelani je nekaj fotografskih posnetkov, ki so bili poslani Viktorju Udoviču za objavo na spletni strani.
Ravnateljica se je zahvalila za naš prispevek in nas povabila na ponovno srečanje.
Tudi sami smo se zahvalili za priložnost v upanju po nadalnjem sodelovanju.
Učne ure so uspele. Udejanili smo prizadevanja osveščanja mladih o pomenu gliv za naravno ravnovesje,  zaščiti narave, pomenu prepoznavnosti vrst gliv v izogib zastrupitev s strupenimi vrstami idr.

Prispevek: Zdravko Sirotič
Foto: Zdravko Sirotič