Seznami gob


6.in7.2023
KMETIJSKI SEJEM 2023

SEZNAM RAZSTAVLJENIH GOB

Z.š. SGS98 latinsko ime Slovensko ime status opomba

1 1 Abortíporus biénnis DVOLETNI POLLUKNJIČAR NEUŽITNA


2 52 Agáricus silvícola HOSTNI KUKMAK UŽITNA


3 76 Albatréllus cristátus ZELENI MESNATOVEC UŽITNA


4 78 Scutiger pes-caprae kozjenogi ščitar UŽITNA


5 91 Amaníta citrína CITRONASTA MUŠNICA POGOJNO UŽITNA


6 100 Amaníta gemmáta MEDLORUMENA MUŠNICA STRUPENA


7 105 Amaníta muscária RDEČA MUŠNICA STRUPENA


8 106 Amaníta muscária, var. auréola RDEČA MUŠNICA, ogoljeni različek STRUPENA


9 108 Amaníta ovoídea JAJČASTA MUŠNICA UŽITNA


10 109 Amaníta panthérina PANTERJEVA MUŠNICA STRUPENA


11 111 Amaníta phalloídes ZELENA MUŠNICA SMRTNO STRUPENA BOJAN A.

12 112 Amaníta phalloídes, fo. álba ZELENA MUŠNICA, bela oblika SMRTNO STRUPENA


13 115 Amaníta rubéscens RDEČKASTA MUŠNICA POGOJNO UŽITNA


14 119 Amanita excelsa PODALJŠANA MUŠNICA UŽITNA


15 123 Amanita submembranacea sivolupinasti lupinar POGOJNO UŽITNA


16 128 Amaníta virósa KONIČASTA MUŠNICA SMRTNO STRUPENA


17 153 Armillária cepistípes ČEBULASTA MRAZNICA POGOJNO UŽITNA


18 157 Armillária ostóyae ČRNOMEKINASTA MRAZNICA POGOJNO UŽITNA


19 173 Auriscálpium vulgáre NAVADNA ŽLIČKA NEUŽITNA


20 185 Bisporella citrina rumena dvotroska NEUŽITNA BOJAN A.
2x
21 194 Xerocoméllus pruinátus POPRHNJENI POLSTENEC UŽITNA


22 201 Bolétus reticulátus POLETNI GOBAN UŽITNA


23 204 Bolétus/Calobolétus cálopus LEPONOGI GOBAN NEUŽITNA


24 209 Bolétus edúlis JESENSKI GOBAN UŽITNA brez listka

25 210 Bolétus erýthropus ŽAMETASTI GOBAN POGOJNO UŽITNA


26 220 Bolétus/Suillellus lúridus SVINJSKI GOBAN POGOJNO UŽITNA


27 223 Bolétus pinóphilus BOROV GOBAN UŽITNA


28 232 Bolétus/Calobolétus radícans GRENKI GOBAN NEUŽITNA


29 235 Bolétus/Rubrobolétus rhodoxánthus RDEČERUMENI GOBAN POGOJNO UŽITNA


30 258 Calócera viscósa LEPLJIVI ROŽIČEK NEUŽITNA


31 265 Lycoperdon utriforme SENOŽETNA PRAŠNICA MLADA UŽITNA


32 271 Cantharéllus cibárius NAVADNA LISIČKA UŽITNA


33 273 Cantharéllus amethýsteus LUSKATA LISIČKA UŽITNA


34 276 Cantharéllus fríesii ŽAMETNA LISIČKA UŽITNA


35 296 Chalcíporus piperátus PEKOČI BAKRENOPOR NEUŽITNA


36 308 Chroogómphus rútilus BAKRENASTI POLŽAR UŽITNA


37 322 Clavariadélphus pistilláris VELIKI KIJEC MLADA UŽITNA


38 364 Clitócybe nebuláris POPRHNJENA LIVKA POGOJNO UŽITNA


39 367 Clitócybe odóra JANEŽEVA LIVKA UŽITNA


40 385 Clitopílus prúnulus NAVADNA MOKARICA UŽITNA


41 392 Rhodocollybia butyracea f. asema žaltava korenarka, roženosiva oblika POGOJNO UŽITNA


42 396 Collýbia distórta ZASUKANA KORENOVKA UŽITNA


43 401 Gýmnopus fúsipes HRASTOV KORENOVEC POGOJNO UŽITNA


44 405 Collýbia kuehneriána SEHLIČNA KORENOVKA UŽITNA


45 408 Rhodocollýbia maculáta PEGASTA KORENARKA STRUPENA


46 464 Cordyceps ophioglossoides kačonov glavatec NEUŽITNA


47 503 Cortinarius balteatocumatilis Rob. Henry ex P.D. Orton (1960) sinjebetna koprenka UŽITNA


48 530 Cortinárius camphorátus KAFRNA KOPRENKA NEUŽITNA


49 553 Cortinarius crassus Fr. (1838) krepka koprenka UŽITNA


50 581 Cortinarius euchrous sadna koprenka užitnost neznana


51 659 Cortinárius odórifer JANEŽEVA KOPRENKA UŽITNA


52 771 Cortinárius triviális NAVADNA KOPRENKA UŽITNA


53 775 Cortinárius variícolor RAZNOBARVNA KOPRENKA UŽITNA


54 782 Cortinárius vénetus BENEŠKA KOPRENKA NEUŽITNA


55 788 Cortinárius violáceus VIJOLIČASTA KOPRENKA UŽITNA


56 798 Crateréllus córnucopioídes ČRNA TROBENTA UŽITNA


57 801 Crepidotus applanatus sploščena postrančica NEUŽITNA


58 834 Hygrócybe praténsis TRAVNIŠKA TRATNICA UŽITNA


59 838 Hygrócybe virgínea DEVIŠKA TRATNICA UŽITNA


60 842 Cylindrobasidium evolvens ploski skorjevec NEUŽITNA


61 845 Cystodérma amiánthinum RJAVA ZRNOVKA UŽITNA


62 858 Daedálea quercína HRASTOVA LABIRINTNICA NEUŽITNA 2 X listek

63 859 Daedaleópsis confragósa RDEČEČA ZVITOCEVKA NEUŽITNA 2 X listek

64 860 Daedaleopsis tricolor TRIBARVNA ZVITOCEVKA NEUŽITNA


65 886 Elaphomyces granulatus Fr. (1829) zrnata košutnica NEUŽITNA


66 887 Echinodérma ásperum HRAPAVA TRNOVKA NEUŽITNA


67 941 Entolóma sinuátum VELIKA RDEČELISTKA STRUPENA


68 965 Fómes fomentárius BUKOVA KRESILKA NEUŽITNA 2x

69 966 Fomitópsis pinícola SMREKOVA KRESILAČA NEUŽITNA


70 997 Geastrum sessile resasta zvezdica NEUŽITNA BOJAN A.

71 1013 Gomphídius glutinósus VELIKI SLINAR UŽITNA


72 1026 Hyphodontia quercina hrastova zobnica NEUŽITNA


73 1051 Hapalopilus rutilans cimetasti mehkopor NEUŽITNA


74 1066 Hebelóma radicósum KORENASTA MEDLENKA NEUŽITNA


75 1131 Hýdnum repándum RUMENI JEŽEK UŽITNA


76 1133 Hýdnum ruféscens RDEČKASTI JEŽEK UŽITNA


77 1148 Hygrócybe cónica KONIČASTA VLAŽNICA STRUPENA


78 1180 Hygrophorópsis aurantíaca DIVJI LISIČKOVEC UŽITNA


79 1192 Hygróphorus cóssus PRELČEVA POLŽEVKA UŽITNA


80 1194 Hygróphorus discoídeus DISKASTA POLŽEVKA UŽITNA


81 1198 Hygróphorus erubéscens PORDEČELA POLŽEVKA NEUŽITNA


82 1223 Hygróphorus pudorínus HOJEVA POLŽEVKA UŽITNA


83 1257 Hypholóma sublaterítium OPEČNATA ŽVEPLENJAČA POGOJNO UŽITNA


84 1293 Inócybe cervícolor SRNJERJAVA RAZCEPLJENKA NEUŽITNA


85 1373 Inonótus híspidus SRŠATI LUKNJAČ NEUŽITNA


86 1384 Laccária amethýstina VIJOLIČASTA BLEDIVKA UŽITNA


87 1386 Laccária laccáta RDEČKASTA BLEDIVKA UŽITNA


88 1401 Lactárius bádiosanguíneus KOSTANJASTA MLEČNICA NEUŽITNA


89 1402 Lactárius blénnius BUKOVA MLEČNICA NEUŽITNA


90 1406 Lactárius chrysorrhéus ZLATOSOČNA MLEČNICA NEUŽITNA


91 1414 Lactárius deliciósus UŽITNA SIROVKA UŽITNA


92 1433 Lactárius illýricus ILIRSKA MLEČNICA NEUŽITNA


93 1444 Lactárius pállidus MEDLA MLEČNICA POGOJNO UŽITNA


94 1462 Lactárius salmonícolor LOSOSOVA SIROVKA UŽITNA


95 1465 Lactárius semisanguífluus NAVADNA SIROVKA UŽITNA


96 1486 Laetíporus sulphúreus ŽVEPLENI LEPOLUKNJIČAR POGOJNO UŽITNA


97 1496 Leccínum aurantíacum TREPLETIKOV TUREK UŽITNA


98 1499 Leccínum pseudoscábrum GABROV DED UŽITNA 2 x listek

99 1512 Leccínum quercínum HRASTOV TUREK UŽITNA


100 1514 Leccínum scábrum BREZOV DED UŽITNA BOJAN A.

101 1541 Lepióta clypeolária OBUTI DEŽNIČEK NEUŽITNA


102 1544 Lepióta cristáta SMRDLJIVI DEŽNIČEK STRUPENA


103 1562 Lepióta magníspora ZAŽETOTROSNI DEŽNIČEK NEUŽITNA


104 1564 Lepista caespitosa ( pašniška kolesnica UŽITNA


105 1568 Lepísta glaucocána BLEDOVIJOLIČASTA KOLESNICA UŽITNA


106 1636 Lycopérdon perlátum BETIČASTA PRAŠNICA MLADA UŽITNA


107 1642 Lyophýllum connátum BELI ZAJČEK NEUŽITNA


108 1659 Macrolepióta excoriáta POLJSKI DEŽNIK UŽITNA


109 1664 Macrolepióta procéra ORJAŠKI DEŽNIK UŽITNA


110 1677 Marásmius alliáceus LUKOVA SEHLICA UŽITNA


111 1694 Megacollýbia platyphýlla ŠIROKOLISTNA VELEKORENOVKA POGOJNO UŽITNA


112 1707 Melanoléuca grammopódia ČRTASTA GOSTOLISTKA NEUŽITNA


113 1796 Mycéna peliánthina TEMNOLISTNA ČELADICA NEUŽITNA


114 1806 Mycéna rósea STRUPENA ČELADICA STRUPENA


115 1881 Oudemansiélla múcida SLUZASTA ŠIROKOLISTKA UŽITNA


116 1884 Oudemansiélla radicáta ZAVITA ŠIROKOLISTKA UŽITNA


117 1903 Paxíllus atromentosus ŽAMETNA PODVIHANKA UŽITNA


118 1903 Tapínella átrotomentósa ŽAMETNA PODVIHANKA UŽITNA


119 1907 Paxíllus rubicúndulus JELŠEVA PODVIHANKA UŽITNA


120 1950 Phalus impudicus SMRDLJIVI MAVRAhOVEC MLADA UŽITNA BOJAN A.

121 1961 Phellinus hartigii hartigov plutač NEUŽITNA


122 2045 Plicaturopsis crispa bukova žilika NEUŽITNA


123 2077 Polýporus/Royoporus bádius SMOLASTI LUKNJIČAR NEUŽITNA


124 2078 Polyporus leptocephalus raznolični luknjičar NEUŽITNA


125 2094 Psathyrélla candolleána ZBLEDELA ČRNIVKA UŽITNA


126 2155 Ramária áurea ZLATA GRIVA UŽITNA


127 2180 Ramária pállida BLEDA GRIVA STRUPENA


128 2184 Ramária sanguínea KRVOBETNA GIRVA UŽITNA


129 2211 Rozites ceperata Pšenična poprhnjenka UŽITNA BOJAN A.

130 2224 Russula albonigra črnjava golobica NEUŽITNA


131 2253 Russula cyanoxantha var. cutefracta modrikasta golobica, razpokani različek UŽITNA BOJAN A.

132 2269 Rússula féllea ŽOLTA GOLOBICA NEUŽITNA


133 2272 Rússula fóetens SMRDLJIVA GOLOBICA STRUPENA


134 2290 Rússula integra USNJASTA GOLOBICA UŽITNA


135 2310 Rússula mustelína lešnikova golobica UŽITNA


136 2315 Rússula ochroléuca OKRASTA GOLOBICA UŽITNA


137 2355 Rússula vésca UŽITNA GOLOBICA UŽITNA


138 2360 Russula violeipes Quel. (1898) vijoličnobetna golobica, citronasta oblika UŽITNA


139 2362 Rússula viréscens ZELENKASTA GOLOBICA UŽITNA


140 2366 Rutstroemia echinophila (Bull.) Hohn. (1917) ježična plitvica NEUŽITNA


141 2371 Sárcodon imbricátus RJAVI JEŽEVEC UŽITNA


142 2384 Scleroderma areolatum mekinasta trdokožnica NEUŽITNA


143 2386 Scleroderma cepa gladka trdokožnica NEUŽITNA


144 2387 Sclerodérma citrínum NAVADNA TRDOKOŽNICA MLADA UŽITNA


145 2407 Sparássis críspa BOROV GLIVEC UŽITNA


146 2423 Stéreum hirsútum DLAKAVA SLOJEVKA NEUŽITNA


147 2434 Strophária aeruginósa ZELENKASTA STRNIŠNICA UŽITNA


148 2447 Suíllus bovínus PROŽNA LUPLJIVKA UŽITNA 2 X listek

149 2449 Suíllus collinítus BREZOBROČNA LUPLJIVKA UŽITNA BOJAN A.

150 2451 Suíllus granulátus OVČARSKA LUPLJIVKA UŽITNA


151 2453 Suíllus grevíllei MACESNOVA LUPLJIVKA UŽITNA


152 2455 Suíllus lúteus MASLENA LUPLJIVKA UŽITNA


153 2459 Suíllus plácidus BELA LUPLJIVKA UŽITNA 2 X listek

154 2466 Suíllus víscidus SIVA LUPLJIVKA UŽITNA


155 2486 Thelephora terrestris Ehrh. (1787) pozemska roža NEUŽITNA


156 2491 Tramétes gibbósa GRBASTA PLOSKOCEVKA NEUŽITNA


157 2492 Tremetes.hirsuta gibbosa grbasta ploskocevka, dlakava oblika NEUŽITNA 2 x listek

158 2498 Tramétes versícolor PISANA PLOSKOCEVKA NEUŽITNA


159 2510 Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972) papirasta apnenka NEUŽITNA


160 2510 Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (1972) papirasta apnenka NEUŽITNA


161 2533 Tricholoma saponaceum var. lavedanum milnata kolobarnica, karminasti različek POGOJNO UŽITNA


162 2539 Tricholóma columbétta GOLOBIČJA KOLOBARNICA UŽITNA


163 2545 Tricholoma fulvum rumenolistna kolobarnica UŽITNA


164 2561 Tricholóma pardínum PEGASTA KOLOBARNICA STRUPENA BOJAN A.

165 2566 Tricholóma pseudoálbum BREZOVA KOLOBARNICA NEUŽITNA


166 2585 Tricholóma sulphúreum ŽVEPLENA KOLOBARNICA STRUPENA 2x

167 2593 Tricholóma vaccínum KOCASTA KOLOBARNICA POGOJNO UŽITNA


168 2595 Tricholóma virgátum PEKOČA KOLOBARNICA NEUŽITNA


169 2601 Tricholomópsis rútilans RDEČKASTA TRHLENKA POGOJNO UŽITNA


170 2653 Boletus badius kostanjasti goban UŽITNA 2 x listka

171 2666 Xerócomus subtomentósus NAVADNA POLSTENKA UŽITNA


172 2676 Xylaria polymorpha kopučasta lesenjača NEUŽITNA


173 26 N.S. Agaricus arvensis poljski kukmak UŽITNA


174 581 N.S. Gymnopus erythopus sehlični korenovec UŽITNA


175

CINOBRASTI DROBNOLUKNJIČAR
BOJAN A.

176
GANODERMA POLOŠČENKA
BOJAN A.

177
Amanita spadicea
178
Hydnum slovenicum
179
Polyporus alveocaris

Izvzete oz. nerazstavljene:

1 121 Amaníta strobilifórmis VELIKOLUSKA MUŠNICA UŽITNA,Z


2 158 ARMILLARIA DOBOVA MRAZNICA PU


3 193 Bolbitius titubans RUMENI SMETIŠČAR NEUŽITNA


4 530 Cortinárius camphorátus KAFRNA KOPRENKA NEUŽITNA


5 688 Cortinárius práestans NAGUBANA KOPRENKA UŽITNA, Z


6 859 Daedaleópsis confragósa RDEČEČA ZVITOCEVKA NEUŽITNA


7 1309 Inocybe gausapata kosmata razcepljenka s


8 1950 Phállus hadriáni HADRIJANOV MAVRAHOVEC MLADA UŽITNA


9 2355 Rússula vésca UŽITNA GOLOBICA UŽITNA


10 2447 Suíllus bovínus PROŽNA LUPLJIVKA UŽITNA


11 2495 TRAMETES PUBESCENS PUHASTA PLOSKOCEVKA NEUŽITNA


12 2552 Tricholoma inamoenum neprijetna kolobarnica s


13 2676 Xylaria polymorpha kopučasta lesenjača nu


14 2152 Pycnoporellus fulgens bliskov gostoluknjičar NU, RS