17. marec 2021

DOHODNINA - IZJAVA

Upravni odbor Gobarsko-mikološkega društva Slovenske Istre  prosi člane, da 1% dohodnine nameni našemu društvu. Več v spodaj navedenem:

Spoštovana članica, član! Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu od svoje dohodnine do 1%, namesto državi, namenite nevladnim organizacijam. Na spisku upravičencem katerim lahko namenite ta sredstva so tudi zbrana društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu. Tak status ima tudi naše društvo.Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Z njo le del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu, usmerite v dejavnost našega društva. Namenitev dela dohodnine lahko uredite tudi brez tiskanja obrazca in pošiljanja na Davčno upravo RS, in sicer: če imate digitalni certifikat, pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu ali z izpolnitvijo priloženega  obrazca, ki ga posredujete vašemu davčnemu uradu. Če želite delež dohodnine nameniti še drugemu društvu, pripišite podatke še drugega upravičenca in odstotek višine, ki ga želite nameniti Gobarsko-mikološkemu društvu Slovenske Istre ter prečrtajte vpisan 1%. V primeru, da je upravičencev do deleža dohodnine več, seštevek posamičnih deležev zanje v obrazcu ne sme presegati 1%. Če ste že kdaj namenili donacijo jo lahko kadarkoli spremenite s posredovanjem podatkov novega upravičenca.      Zahvaljujemo se vsem, ki ste se že ali se še boste odločili, da del dohodnine namenite našemu društvu. 

Upravni odbor

************ ****************** odreži ***************************************

 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________________________________________________________
Ime in priimek davčnega zavezanca

Naslov: ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka
___________________________________________________________________________
Pristojni davčni urad izpostava

ZAHTEVA
ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Ime oziroma naziv upravičenca                      davčna številka upravičenca               Odstotek

Gobarsko-mikološko društvo
Slovenske Istre                                                 8 0 4 7 5 2 1 3                        1% oz.….%     

__________________________                  ______________                                                                                                                    
 ______________, _______________                       _____________________
V/Na                         datum                                                Podpis zavezanca
 

GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE ASSOCIAZIONE MICOLOGICA DELL'ISTRIA SLOVENA 

Prešernov trg 4 – Piazza France Prešeren 4 - 6000 Koper–Capodistria, GSM: 031.450.555, e-mail: gmdkoper@gmail.com,  www gmdkoper.blogspot.com, davčna številka: 80475213, matična številka: 5282217, TRR: SI56 1010 0003 5291 311 pri Banki SanPaulo Koper.


07. marec 2021

DAN ŽENA

Drage naše članice!

                             

          

Ob Dnevu žena Vam želimo, da bi bile cenjene vsak dan v letu in da bi vaše delo in trud bilo spoštovano.
Ženska… je mati, hči, žena, sestra. Je neverjetna oseba. Je močna, pametna, zvita. Je strastna, pogumna, velikodušna. Je lepa, pametna. Daje življenje, ljubezen, spoštovanje, hvaležnost in veruje v drage.
Ženska vas bo negovala, borila se bo za vas. Zato si tudi sama vse to zasluži v zameno.

Žal nam je, da nam ta »korona čas« ne dovoli, da bi se družili in se srečevali, kaj šele, da bi skupaj praznovali. Upamo, da čimprej pridejo spet lepi stari časi, ko se bomo lahko srečevali, družili in skupaj obiskali lepote narave in našega kraljestva.  
Vam in vsem Vašim dragim želimo veliko zdravja in Vas lepo pozdravljamo z željo, da se čim prej vidimo in nadoknadimo vse kar sedaj zamujamo.                      

GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE
                                                                                                                      UPRAVNI  ODBOR