19. december 2020

S p o š t o v a n i !

V letu, ki se nezadržno izteka smo planirali številne aktivnosti, ki jih nismo mogli uresničiti a smo prepričani, da jih bomo s skupnimi močmi nadoknadili v prihodnjem letu.  Zahrbtni virus nas je med drugim prikrajšal tudi za mnoga druženja, potovanja in drugih lepih trenutkov, ki so nas polnili z energijo, veseljem in močjo.

Želimo in upamo, da se vas virus ni zdravstveno dotaknil in da ni vplival na vaše zdravje ter zdravje vaših bližnjih in da ostanemo povezani tudi v teh, za vse nas nenavadnih časih.

Upamo in želimo, da bo prihodnje leto boljše saj bo to tudi čas za nov začetek, priložnost za nove želje in nova dejanja. 

 


PAZITE NASE IN OSTANITE ZDRAVI,

OPTIMISTIČNI Z VELIKO SREČNIH DNI

V LETU, KI PRIHAJA!

PA DOBRO BERO!

 

20. oktober 2020

PREKINITEV AKTIVNOSTI

 

Spoštovani dragi člani in članice,


Za čas rasti gob smo načrtovali številne aktivnosti za uresničitev programskih nalog, ki smo si jih zadali na Zboru članov. Dogovorili smo izvedbo učnih ur v šolah in vrtcih, osrednjo razstavo gob v enem od trgovskem centru, srečanje z izobraževanjem v Brezovici pri Gradinu, strokovno ekskurzijo, izobraževanje za pridobitev znanja determinatorja pripravnika, idr.

Skrbno spremljamo informacije o hitrem porastu števila okuženih in obolelih z virusom COVID-19 in s tem v zvezi sprejete ukrepe. 

Vsekakor bomo v prvi vrsti spoštovali ukrepe in skrbeli za naše zdravje in zdravje vseh s katerimi bi prišli v stik pri izvajanju aktivnosti, četudi bi se srečevali v manjšem številu. Zato predvidene aktivnosti ne bomo uresničevali vse dokler zato ne bodo pogoji. Ne  želimo spravljati v nevarnost zdravje nikogar od vas. Torej, ravnajmo samozaščitno in preudarno saj verjamemo, da bo kmalu prišel čas, ko se bomo družili in udejanjali naše cilje in naloge. Do takrat pa veliko lepih dogodkov, predvsem pa zdravja vam in vsem okoli vas.

 

Po dogovoru z nekaterimi člani UO

Vršilka dolžnosti predsednika pooblaščena podpredsednica Irena Sirotič Dobrila

22. september 2020

TEDEN MOBILNOSTI

GARIBALDIJEVA ULICA

Na poziv Mestne občine Koper smo se odzvali, da bomo v četrtek 17.9. v Garibaldeviji ulici v Kopru pripravili manjšo razstavo svežih gob za otroke nekaterih otroških vrtcev in učencev prvih razredov osnovnih šol. Zaradi suše smo imeli težave pri nabiranju gob. Kljub temu so se naši vestni nabiralci odpravili na daljna rastišča. Nabrali so okoli 30 primerkov različnih gob. Dan prej so naši determinatorji v okviru izobraževanja gobe determinirali. Z gospo Ireno Sirotič Dobrila sva gobe pripravila za postavitev na stojnici. 

                                 

Po programu smo postavili stojnico. Poleg naše stojnice so še tri druga društva postavila svoje stojnice.           

Vzgojiteljice - učiteljice so svoje varovance zaradi korona virusa razdelili v manjše skupine. Otroci so si z veliko radovednosti  in vprašanji ogledali razstavo. Razstavo si je ogledalo tudi nekaj mimoidočih krajanov. 

 

PRISTANIŠKA ULICA

Naše društvo se je odzvalo tudi na povabilo organizatorja organiziranja prireditve v Pristaniški ulici v Kopru 19.9.2020  z razstavo gob in drugega propagandnega materiala društva na stojnici. 

Razstavili smo sranjene primerke gob z razstave v Garibaldijevi ulici. Dodali smo še nekatere lesne gobe, ki jih je pripravil naš determinator g. Jože - Peter Močnik. Stojnico so pripravili go. Irena Sirotič dobrila, Zdravko Sirotič in dolgoletna članica našega društva Milena Kocjančič, ki je na stojnici tudi nudila obiskovalcem strokovno razlago. Stojnica je bila zelo dobro obiskana. Veliko zanimanja je bilo za posamezne vrste primerkov gob in trenutni rasti gliv na našem območju.

Seznam gob s Slovenskimi imeni, ki smo jih razstavili:

 

RESSLOV GAJ

Kot že nekaj let smo tudi letos opravili dogovorjeno z Zavodom za gozdove Slovenije območna enota Sežana, krajevna enota Koper, Koper urejanje in čiščenje učnih poti v Resslovem gaju v Ankaranu. Akcije se je udeležilo devet članov, na sliki je ekipa: Dušan, Maksimiljan, Viktor, Zvezdan, Edvard, Zdravko, Franc, Samir, in Zvonimir 

opremljena z motornimi kosilnicami in obrezovalnimi škarjami. Po končani akciji se nam je pridružilo še deset članic in članov in tudi nekaj mimoidočih krajanov - pohodnikov, da smo skupaj opravili pohod po vseh treh učnih poteh. 

Prispevek: Viktor Udovič

Foto: Irena Sirotič Dobrila