26. marec 2024

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 Predavanje in volilni obči zbor

V petek, 15.03.24 smo imeli gobarji mikološkeg društva slovenske Istre volilni obči zbor v prostorih Medgeneracijskega centra Ankaran,  kamor nas je v okviru medobčinskega sodelovanja povabila predstvnica občine, ga. Martina Oder.


Za povabljene krajane in goste iz GMD Ljubljana (podpredsednica Metka Bertoncelj in determinator Stane Kajser), kot tudi za naše člane smo pred pričetkom občega zbora organizirali poučno predavanje o sindromih različnih strupov nekaterih strupenih gob, ki jih najdemo v Soveniji, ki ga je odlično pripravil in opremil z lastnimi fotografijami naš dolgoletni izkušeni determinator g. Franc Bagar.

Presenetila nas je tudi predsednica GMD sl.Istre Irena Sirotič Dobrila z elektronskim prikazom fotografij, ki so nastale ob različnih aktivnostih in projektih društva v preteklosti in ki jih je sama z veliko truda uredila v fotoknjigo, za kar smo ji vsi iz srca hvaležni. Fotoknjiga se hrani na sedežu društva.

V nadaljevanju večera je predsednica podala dopolnjeno vsebino dnevnega reda.


Po izvolitvi delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika smo se z enominutnim molkom poklonili spominu našim  preminulim članom Slavku Marsiču, dr.Alojzu Bohu in Alojzu Ivančiču in drugim, s katerimi smo sodelovali. 

V nadaljevanju smo obravnavali in potrdili obravnavana poročila o delu društva, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča kot tudi program dela za leti 2024 in 2025 in finančni načrt za leto 2024 (gradivo objavljeno na spletni strani). Upravni odbor se pooblašča, da tudi nadalje izvaja aktivnosti, za katere imamo na razpolago finančne in človeške vire ter določi nosilce posameznih nalog.
Nato smo obravnavali prošnjo za razrešitev s predsedniškega mesta iz osebnih razlogov večkratne, dolgoletne predsednice društva Irene Sirotič Dobrila, z mesta podpredsednika Aleksandra Lozeja, z mesta člana UO Živka Ploskiča in zaradi smrti z mesta predsednika nadzornega odbora Alojza Ivančiča.
Predsednica je še enkrat pred zborom pojasnila svojo odločitev. Po predhodnem tehtnem razmisleku je UP odbor posredoval zboru sprejem razrešitve
omenjenih članov in sprejetje novih na njihova mesta, kar je zbor enoglasno sprejel. Sprejel pa je tudi predlog dodatnih novih članov upravnega odbora.
Tako je na funkcijo predsednice oz. predstavnice društva sprejeta Karmen Kajba. Mahne Franc je razrešen funkcije člana nadzornega odbora in sprejet kot njegov predsednik. Upravni odbor bo kasneje izmed svojih članov imenoval nove/ga podpredsednika/ce. Silva Rakar pa se po razrešitvi funkcije člana UO potrdi za člana nadzornega odbora. Kot člana upravnega odbora je bil razrešen tudi Živko Ploskič.
V Upravni odbor so bili dodatno sprejeti naslednji člani:
Bordon Aleš,Grubč Vesna, Jerman Andrejka, Jerman Snežana, Marsič Mirana, Pavletič Maj Denis, Vasilij Tešo in Vičič Bojana. V komisijo za organizacijo se predlaga Arčon Nerino in Jerman Cvetko.
V nadaljevanju smo potrdili novo višino članarine, ki znaša 20 eur, družinska članarina pa 25 eur ne glede na število članov, medtem ko študentje, dijaki, otroci, častni člani in člani, ki jim članstvo miruje članarine ne plačujejo.


V imenu zbora članov pa se Ireni Sitrotič Dobrila podeli pisno zahvalo za dolgoletno vzorno vodenje.

Po končanem zboru smo se člani in povabljeni še nekaj časa podružili ob okusni hrani, sladicah, ki jih vedno pripravijo nekatere članice in dobri kapljici.

Prispevek: Ivana Seifert

Ni komentarjev: