17. marec 2021

DOHODNINA - IZJAVA

Upravni odbor Gobarsko-mikološkega društva Slovenske Istre  prosi člane, da 1% dohodnine nameni našemu društvu. Več v spodaj navedenem:

Spoštovana članica, član! Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu od svoje dohodnine do 1%, namesto državi, namenite nevladnim organizacijam. Na spisku upravičencem katerim lahko namenite ta sredstva so tudi zbrana društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu. Tak status ima tudi naše društvo.Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Z njo le del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu proračunu, usmerite v dejavnost našega društva. Namenitev dela dohodnine lahko uredite tudi brez tiskanja obrazca in pošiljanja na Davčno upravo RS, in sicer: če imate digitalni certifikat, pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu ali z izpolnitvijo priloženega  obrazca, ki ga posredujete vašemu davčnemu uradu. Če želite delež dohodnine nameniti še drugemu društvu, pripišite podatke še drugega upravičenca in odstotek višine, ki ga želite nameniti Gobarsko-mikološkemu društvu Slovenske Istre ter prečrtajte vpisan 1%. V primeru, da je upravičencev do deleža dohodnine več, seštevek posamičnih deležev zanje v obrazcu ne sme presegati 1%. Če ste že kdaj namenili donacijo jo lahko kadarkoli spremenite s posredovanjem podatkov novega upravičenca.      Zahvaljujemo se vsem, ki ste se že ali se še boste odločili, da del dohodnine namenite našemu društvu. 

Upravni odbor

************ ****************** odreži ***************************************

 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________________________________________________________
Ime in priimek davčnega zavezanca

Naslov: ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte

Davčna številka
___________________________________________________________________________
Pristojni davčni urad izpostava

ZAHTEVA
ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Ime oziroma naziv upravičenca                      davčna številka upravičenca               Odstotek

Gobarsko-mikološko društvo
Slovenske Istre                                                 8 0 4 7 5 2 1 3                        1% oz.….%     

__________________________                  ______________                                                                                                                    
 ______________, _______________                       _____________________
V/Na                         datum                                                Podpis zavezanca
 

GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE ASSOCIAZIONE MICOLOGICA DELL'ISTRIA SLOVENA 

Prešernov trg 4 – Piazza France Prešeren 4 - 6000 Koper–Capodistria, GSM: 031.450.555, e-mail: gmdkoper@gmail.com,  www gmdkoper.blogspot.com, davčna številka: 80475213, matična številka: 5282217, TRR: SI56 1010 0003 5291 311 pri Banki SanPaulo Koper.


Ni komentarjev: