4. marec 2024

GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA DELL'ISTRIA SLOVENA
Prešernov trg 4,- 6000 Koper, davčna številka: 80475213, matična številka: 5282217, e-mail: gmdkoper@gmail.com,
www gmdkoper.blogspot.com, TRR: SI56 1010 0003 5291 311 pri Banki Intesa San Paolo Koper
Koper, 29.2.2024
 

                        V A B I L O
 

Spoštovani člani in članice!
Vljudno vabljeni na predavanje o pomenu gliv za naravno ravnovesje, g. Mateja Babiča ali
g. Franca Bagarja o zastrupitvah z gobami oz. sindromi zastrupitev, ki bo
v petek, 15. marca 2024 s pričetkom ob 17.00 uri
v prostorih Medgeneracijskega središča Ankaran, Ulica Rudija Mahniča 1, Ankaran.
https://maps.app.goo.gl/T84afaYgW5UfHdLC9
Po končanem predavanju, ki se ga bodo udeležili tudi zainteresirani krajani Občine Ankaran,
vas na podlagi določb 18. člena Pravil in skladno s sklepi Upravnega odbora z dne
21.2.2024, vljudno vabimo na sejo Zbora članov Gobarsko-mikološkega društva Slovenske
Istre,
Za sejo Zbora članov predlagamo naslednji
DNEVNI RED:
1. otvoritev zbora;
2. izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh
overovateljev zapisnika;
3. poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2023;
4. razprava in sprejem poročil;
5. program dela za leti 2024 in 2025 in finančni načrt za leto 2024 – predlog programa je
objavljen na društveni spletni strani;
6. razrešitev funkcije predsednika društva Irene Sirotič Dobrila in izvolitev predsednika,
dodatnih članov v upravni odbor in predsednika nadzornega odbora;
7. tekoča problematika: - določitev višine članarine, idr.;
8. pobude in predlogi;
9. razno.
Vabljeno Vas vabimo, da se zbora članstva zanesljivo udeležite in tvorno sodelujete v
njegovem poteku.
Po zaključku zbora bomo organizirali priložnostno pogostitev. Zaradi naročila hrane vas lepo
prosimo, da do torka,13.3.2024 potrdite vašo udeležbo na GSM po 16. uri Milene 031 254
907 ali Silve 041 762 700, s sporočilom na 041 295 629 ali po e-pošti gmdkoper@gmail.com
V upanju, da se boste vabilu zagotovo odzvali, vas lepo pozdravljamo!
ŽELIMO VAM DOBRO BERO!
Vabilo poslati : UPRAVNI ODBOR
-vsem članom in članicam ter vabljenim Predsednica Irena Sirotič Dobrila,l.r

1 komentar:

7 Bit pravi ...

I appreciate the passion and enthusiasm evident in your writing. Well done!