02. februar 2007

Predstavitev in Vodstvo društva

Predstavitev društva Gobarska družina Koper, ki je bila ustanovljena 14. oktobra 1988, se je na osnovi sklepa občnega zbora društva z dne 1.7.1997 in 23.6.2002 preimenovala v GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE ISTRE, v italijanskem prevodu ASSOCIAZIONE MICOLOGICA DELL'ISTRIA SLOVENA. Sedež ima v Kopru, Prešernov trg 4, 6000 Koper – Capodistria.
V društvu se združujemo s ciljem, da bi skupno dosegli večjo stopnjo varovanja narave, naravnih znamenitosti in mikoflore v Slovenski Istri ter drugje, kjer se člani društva izobražujejo in nabirajo glive.Društvo deluje na območju občin Izola, Koper , Piran ter v sosednjih občinah.Člani smo dolžni spoštovati Pravila in program društva ter Kodeks o ravnanju in obnašanju članov društva.Če želite postati član društva izpolnite pristopno izjavo in opišite vaša pričakovanja, ki jih želite zadovoljiti v društvu. Pravila, progam društva in Kodeks je na razpolago na sedežu društva. Za vse dodatne informacije smo na razpolago na društvenem GSM.

DRUŠTVO UPRAVLJA :

PREDSEDNIK

ARIAN GODNIČ

UPRAVNI ODBOR

1. ARIAN GODNIČ predsednik
2. IRENA DOBRILA SIROTIČ - podpredsednica
3. FRANC BAGAR -
4. ZDRAVKO SIROTIČ
5. ZVONE CURK
6. MAKSIMILJAN KOPČAR
7. EDVARD ROBIN
8. ALEKSANDER LOZEJ
9. MIRELA LOZEJ
10. MILENA KOCJANČIČ
11. MIRJANA HORVAT
12. SILVA RAKAR
13. SLAVKO MARSIČ
14. VIKTOR UDOVIČ
15. ŽIVKO PLOSKIČ

TAJNICA DRUŠTVA
Tajniške posle opravlja MIRJANA HORVAT

Nad delom bdi:
NADZORNI ODBOR

IVANA BAUMAN - predsednica
MONIKA KUNST član
IVANA SEIFERT član
JANJA PETERŠIČ nad.član

Imamo tudi
ČASTNO RAZSODIŠČE

JOŽE MOČNIK – predsednik
KRISTJAN KOZLOVIČ član
ŽIVANA ROBIN član
GODNJAVEC FRANC nadomestni član

DOLOČEVALCI z nazivom MZS

ARMANDO RINALDI
SAMO HLADNIK
KAVREČIČ BLANKA
MARA ŽERJAL

DOLOČEVALCI - PRIPRAVNIKI:

BRUNO VEŠKOVO
FRANC BAGAR
IRENA SIROTIČ DOBRILA
IVANA BAUMAN
JANEZ POGRAJC
JOŽE-PETER MOČNIK
KRISTJAN KOZLOVIČ
IVANA SEIFERT
ROŽA KOZLOVIČ
SLAVKO MARŠIČ
SMILKA POBEGA KOPRIVC
VIKTOR UDOVIČ
ŽIVKO PLOSKIČ


KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE:

FRANC BAGAR predsedniK
JOŽE MOČNIK
ZVONE CURK
EDVARD ROBIN

KOMISIJA ZA ORGANIZACIJO

VIKTOR UDOVIČ predsednik
MAKSIMILJAN KOPČAR
SILVA RAKAR
ALEKSANDER LOZEJ
ŽIVKO PLOSKIČ
MILENA KOCJANČIČNi komentarjev: